O fotografii napisano ju? wi?cej ni? wszystko…
z ust fotografˇw te? us?yszeli?my wiele…
?e ?yj? fotografi? a nie z fotografii…
?e kochaj? to co robi?…
?e fotografii si? ucz?…
uczyli…
b?d? nie uczyli ale czuj? j? w sobie…
ile maj? lat …
od ilu odwa?nie nazywaj? si? Fotografem (niekoniecznie przez du?e “F”)…
kto ich fascynuje a kto inspiruje…
na ka?dej niemal stronie po?wi?conej zdj?ciom przeczytamy jak wa?ne jest ?wiat?o i jak niewa?ny jest sprz?t…
cˇ? mo?na jeszcze napisa?…
?eby nie powiela? prawd ju? dawno objawionych…
przecie? ka?dym zdj?ciem opowiadam Wam o sobie…

J.

info_jolanta_gromek